Ta vare på miljøetBlåsemiddelsavfall klassifiseres som farlig avfall og skal sendes til sikre avfallsdeponi. Men det kan bli dyrt for deg som er sandblåser, og heller ikke virke så miljøvennlig. Norspray MILJØGARNET løser problemet.

Med Norspray Miljøgarnet blåsemiddel utfører du raskere, med mindre materiellbruk. Tilsammen gir dette en mye bedre totaløkonomi. Engangsblåsemiddelets tid er forbi. Blåsemiddelet er ekstremt hardt og har høy densitet. Derfor går utførelsen raskere. Avvirkningen kan være på opptil dobbelt så mange kvadratmeter per time sammenlignet med konvensjonelt engangsblåsemiddel.

Ned til 50% lavere forbruk
Materialets egenskaper gir også et lavt forbruk. Forbruket er nærmt halvparten så stort som med konvensjonelt slaggblåsemiddel, avhengig av underlaget.

Forbedret arbeidsmiljø
Høy densitet og ekstrem hardhet gir lav støvdannelse og -spredning. Og ettersom blåsemiddelet er helt giftfritt bidrar det til et godt arbeidsmiljø.

Enkelt og bekymringsfritt!
Med Norspray Miljøgarnet-konseptet blir tilværelsen enklere for deg. Dine avfalls- og transportproblem er løst innen du begynner å sandblåse. Vi rengjør og gjenvinner, ingen deponeringskostnader eller miljøavgifter. Uten stress eller bekymringer. Alt inngår i Norspray Miljøgarnet-konseptet.

Bedre lønnsomhet
Som Norspray Miljøgarnet-kunde får du en mye bedre totaløkonomi. Du utfører fortere, forbruker mindre blåsemiddel og sparer deponeringskostnader og miljøavgifter.

Miljøvennlig gjenvinning
I Norspray Miljøgarnet nye gjenvinningsanlegg, renses blåsemiddeler i fire steg. Vårt gjenvinningsanlegg ligger på Stord. Her blir det brukte blåsemiddelet prosessert i vårt gjenvinningsanlegg – en løsning som er både miljøvennlig og økonomisk fordelaktig. Blåsemiddelets egenskaper gjør det mulig å effektivt ta bort farge- og rustflekker, støv etc. Etter kvalitetskontroll pakkes materialet om og er like bra som nytt.