Sandblåse- og malerom

Sandblåsehaller/Sandblåserom

Alt fra store sandblåsehaller med bruk av engangs blåsemiddel eller gjenbruksanlegg for sand så som stålsand, aluminiums oksyd osv. Til mindre kabiner for mindre blåserom. Anlegget blir prosjektert bygget spesielt til hvert prosjekt med utstyr fra Airblast/Sybrandy . Noe som sikrer et anlegg som dekker de behov som er aktuelle for det spesifikke bruker.
Airblast/Sybrandy har over mange år vært i front med å utvikle anlegg som sikrer godt arbeidsmiljø og anlegg som alltid vil overholde alle reguleringer. Drift sikkerhet og lavt støynivå er nøkkelbegreper som kjennetegner disse anleggene.


Malerom/malehaller/Lakkeringsbokser

Kombinerte male og tørke kabiner i alle størrelser. Her tilpasses oppvarming og ventilering deres behov. Våre sprøyte og tørkekabiner tilfredsstiller alle krav for forskjellige lakk/malingssystemer likesom om det er vann eller løsemiddelbasert.
Spray og tørkekabiner må tilfredstille et stort spekter av reguleringer slik som ATEX, maskindirektiv og reguleringer av arbeidsmiljø.


Energi sparepakker

Alle våre malerom/malehaller kan leveres med energi spare pakker som vil redusere energibehovet vesentlig.
Det betyr en gjenbruk av varmeenergi på opp til 85%. Frekvens styrte vifter og programvare med forskjellige energispareprogram som kan skreddersys forskjellige scenarier.


Kabinetter/åpne maleløsninger

For maling av mindre enheter eller kan enklere løsninger være aktuelt. Her skal spray skje mot filtervegg og man kan ikke gå rundt objektet som skal sprayes.
«Plug and paint» serien fra ventherm gjør dette svært enkelt.