Ta vare på miljøet


Blåsemiddels avfall klassifiseres som farlig avfall og skal sendes til sikre avfallsdeponi. Men det kan bli dyrt for deg som er sandblåser, og heller ikke virke så miljøvennlig. Norspray MILJØGARNET løser problemet. Med Norspray Miljøgarnet blåsemiddel utfører du raskere, med mindre materiellbruk. Tilsammen gir dette en mye bedre totaløkonomi. Engangs blåsemiddelets tid er forbi.
Les mer