Norges største lakkhall er levert

Lakkhall Bane Nor

I desember 2020 inngikk Norspray og Bane Nor Eiendom en avtale om bygging av Norges største malehall. Lakkhallen på 113 meter er nå overlevert for prøvedrift. 

Lakkhallen kan håndtere hele togsett uten frakobling, samt vedlikehold av annet utstyr. Hallen er teknisk og kvalitetsmessig av det beste markedet kan tilby i dag. Energisparing og miljø er nøkkelbegreper i dagens produksjonsutstyr, og dette er også en viktig del av totalpakken for denne lakkhallen.

Tusen takk til Bane Nor Eiendom for et hyggelig og godt gjennomført prosjekt.

Noen bilder av arbeidet med hallen, fra start til slutt.