IBIX

Effektive, transportable og sikre sandblåseapparat. Våre velkjente sandblåser-maskiner produsert i aluminium har vært en suksess i flere tiår.


Fordeler med aluminium

Aluminium som materiale for sandblåseapparater har gode egenskaper fremfor stål, dvs. lav vekt og korrosjonsbestandighet – og ingen vedlikeholdskostnader. Aluminium har også vesentlig høyere varmeledingsevne enn stål og reduserer derfor faren for kondens i aparatet betraktelig.

Et sikkert apparat

Apparatet er sertifisert og konstruert iht. krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet. Apparatet har både fjernstyring og sikkerhetsventil. Når du slipper fjernstyrings-knappen, vil alt trykk i apparatet forsvinne. Sikkerhetsventilen sørger for at apparatet ikke utsettesfor høyere trykk en arbeidstrykket.

Sandpåfylling

Enkel sandpåfylling uten bruk av verktøy, Sikkerheten ved påfylling av sand ivaretas av den spesialkonstuerte sandpåfyllingsventilen. Konstruksjonen umuliggjør sandpåfylling under trykk.

Bruksområder

Billakkeringsverksted, tung og lett industri
landbruk, skipsverft, skipsfart.

Andre fordeler

Lavt luftforbruk, enkel i bruk, stort bruksområde
enkel sandpåfylling, enkel regulering av sandmengde. 
Mer informasjon om leverandøren på deres nettsider:www.ibix.co.uk