IBIX

Effektive, transportable og sikre sandblåseapparater. Våre velkjente sandblåser-maskiner, produsert i aluminium, har vært en suksess i flere tiår.

Fordeler med aluminium

Aluminium som materiale for sandblåseapparater har gode egenskaper fremfor stål, dvs. lav vekt og korrosjonsbestandighet – og ingen vedlikeholdskostnader.

Aluminium har også vesentlig høyere varmeledingsevne enn stål, og reduserer derfor faren for kondens i apparatet betraktelig.

Et sikkert apparat

Apparatet er sertifisert og konstruert iht. krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet. Apparatet har både fjernstyring og sikkerhetsventil. Når du slipper fjernstyringsknappen, forsvinner alt trykk i apparatet. Sikkerhetsventilen sørger for at apparatet ikke utsettes for høyere trykk enn arbeidstrykket.

Sandpåfylling

Enkel sandpåfylling uten bruk av verktøy. Sikkerheten ved påfylling av sand ivaretas av den spesialkonstruerte sandpåfyllingsventilen. Konstruksjonen umuliggjør sandpåfylling under trykk.

Bruksområder

Billakkeringsverksted, tung og lett industri,
landbruk, skipsverft, skipsfart.

Andre fordeler

Lavt luftforbruk, enkel i bruk, stort bruksområde
enkel sandpåfylling, enkel regulering av sandmengde.

Mer informasjon om leverandøren på deres nettsider:
www.ibix.co.uk